Skip to content
You are here: 首頁 arrow 牧養造就 arrow 聖經教導 arrow 查經材料
2019查經材料
關鍵字過濾     排序     顯示 # 
標題 點擊
2019查經材料 38
新約速讀填充題 1383
舊約速讀填充題 1773
基督徒與成功神學 22479
基督徒與祖宗咒詛 12086
基督徒與鬼附 13945
 
<< 首頁 < 上頁 1 下頁 > 末頁 >>
當前記錄 1 - 6 / 6

2019Q3培育系統課程報名

2019Q3培育系統課程報名連結

 

*報名截止:6/30 (日)

*開課時間:7/7 (日) 

*報名費用:100元  

 

奉獻方式一

郵局轉帳:
戶名:財團法人中華基督
          教信義會勝利堂
郵局名稱:清華大學郵局
郵局局號:006102 - 1

郵局帳號:047848 - 5

奉獻方式二

劃撥奉獻:
戶名:財團法人中華基督
          教信義會勝利堂

劃撥帳號:19419034


勝利堂地理位置

vitch.jpg
請按圖