Skip to content
You are here: 首頁
禱告守望
關鍵字過濾     排序     顯示 # 
標題 點擊
2009.06.28教會禱告事項 3104
2009.06.21教會禱告事項 3012
2009.06.14教會禱告事項 2954
2009.06.07教會禱告事項 3194
2009.05.31教會禱告事項 3224
2009.05.24教會禱告事項 3201
2009.05.17教會禱告事項 3202
2009.05.10教會禱告事項 3055
2009.05.03教會禱告事項 2963
2009.04.26教會禱告事項 2925
2009.04.19教會禱告事項 2895
2009.04.12教會禱告事項 2956
2009.04.05教會禱告事項 3350
2009.03.29教會禱告事項 3021
2009.03.22教會禱告事項 3016
2009.03.15教會禱告事項 3348
2009.03.01教會禱告事項 3330
2009.02.22教會代禱事項 3375
2009.02.15教會禱告事項 3187
2009.02.08教會禱告事項 3094
2009.02.01教會禱告事項 3233
2009.01.18教會禱告事項 2857
2009.01.11教會禱告事項 3214
2009.01.04教會禱告事項 3096
2008.12.28教會禱告事項 3131
2008.12.21教會禱告事項 3332
2008.12.14教會禱告事項 3362
2008.12.07教會禱告事項 3223
2008.11.30教會禱告事項 3060
2008.11.23教會禱告事項 3224
2008.11.16教會禱告事項 3265
2008.11.09教會禱告事項 3206
2008.10.12教會禱告事項 3274
2008.10.05禱告事項 3028
2008.09.28教會禱告事項 3088
2008.09.21教會禱告事項 3092
2008.09.14教會禱告事項 3178
2008年國際差傳協會九月宣教月曆 3263
2008.09.07教會禱告事項 3180
2008.08.31教會禱告事項 3042
2008.08.24教會禱告事項 3249
2008.08.17教會禱告事項 3199
2008.08.10教會禱告事項 3171
2008.08.03教會禱告事項 3165
2008年國際差傳協會八月宣教月曆 3706
2008.07.27教會禱告事項 3249
2008.07.20教會禱告事項 3094
2008.07.13教會禱告事項 3024
2008年國際差傳協會七月宣教月曆 3618
2008.07.06教會禱告事項 3247
 
<< 首頁 < 上頁 11 12 13 14 15 下頁 > 末頁 >>
當前記錄 501 - 550 / 705