Skip to content
You are here: 首頁 arrow 造就 arrow 信息 arrow 主日講台 arrow 主日證道 arrow 決定就是妳了!去吧!(徒2:37-47)
決定就是妳了!去吧!(徒2:37-47) PDF 列印 E-mail

題目:決定就是妳了!去吧!

經文:使徒行傳2:37-47

講員:李易松教師 

            證道錄音檔       

 
< 前一個   下一個 >