Skip to content
You are here: 首頁 arrow 造就 arrow 信息 arrow 主日講台 arrow 主日證道 arrow 杠抬約櫃-尊榮主(代上13、16章)
杠抬約櫃-尊榮主(代上13、16章) PDF 列印 E-mail
題目:杠抬約櫃-尊榮主

經文:代上1316

講員:梁敬賢牧師

                 證道錄音檔

      綱:

            一、杠抬約櫃尊榮主的人是按主的旨意事奉而非按世俗的方式或人的好意來事奉        (代上13:1-14)

            二、杠抬約櫃尊榮主的人需要自潔並過一個分別為聖歸於神的生活     (代上15:11-16 ; 25-29)

           三、杠抬約櫃尊榮主的人是一個過敬拜讚美神生活的人生        (代上16:4,5,37-40) 

 
< 前一個   下一個 >