Skip to content
You are here: 首頁 arrow 造就 arrow 信息 arrow 主日講台 arrow 主日證道 arrow 不知怎麼辦,只有仰望祢(代20:1-13)
不知怎麼辦,只有仰望祢(代20:1-13) PDF 列印 E-mail

題目:不知怎麼辦,只有仰望祢

經文:歷代志下20:1-13

講員:李易松教師 

            證道錄音檔

  

           大  綱:

       一、世界中的困境:我們被困境圍攻,生命無動力

                二、聖經中的困境:猶大人被敵人群攻,生命

                三、聖經中的福音:神幫助猶大人尋求祂、信靠祂,

                  四、世界中的福音:神幫助我們在生命的轉角,遇見耶穌!

 

 

 

 

 

 

四、世界中的福音:神幫助我們在生命的轉角,遇見耶穌! 

         

 
< 前一個   下一個 >